Fleksibilitet og overholdte tidsplaner

På Gl. Kongevej har CBS Entreprise har udført ombygning og fornyelse. CBS Entreprise havde opgaven som en hovedentreprise med vores samarbejdspartnere. Opgaven var at håndtere vinduesudskiftning & dørudskiftning, samt tagkonstruktion og at renovere opgange på hoved- og bagtrapper.

Arbejdet påbegyndtes med opsætning af stilladser 1. Oktober 2017 og var færdig April 2018. Til trods for uforudsete udfordringer, som altid opstår i denne form for opgaver, hvor et forsikringsselskab er bragt ind over, blev tidsplanen overholdt og i tæt dialog med andelsforeningen reviderede vi løbende tidsplaner, så der hele tiden var enighed om leverancen.

Et helt upåklageligt samarbejde. CBS Entreprise reagerede med det samme og det var altid muligt at få kontakt med byggelederen. Tidsplaner overholdes og de var utroligt fleksible, hvis der opstod uforudsete udfordringer.”
Stefan Jensen, Formand for andelsforeningen

OPGAVE
Udskiftning af andelsforeningens tag, vinduer, døre samt renovering af 8 trappeopgange

HVOR
Gl. Kongevej 94, Frederiksberg

KUNDE
Andelsforeningen AB/Gl. Kongevej nr. 94 m.fl.

Under renovering

Efter renovering